preloader

Usluge

 • Animated Figure

Edukacije

SVG Icon

Nudimo specijalizirane edukacije namijenjene svima koji se bave poslovnom analizom ili su tek zakoračili u svijet poslovne analize.

Pripremni tečajevi za stjecanje međunarodno prepoznatih certifikata iz područja poslovne analize:

 • IIBA Certified Business Analysis Professional (CBAP)
 • IIBA Certification of Capability in Business Analysis (CCBA)
 • PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA).

Svaki pripremni tečaj polaznicima donosi edukacijske sate potrebne za podnošenje prijave i stjecanje certifikata. 

Edukacije i praktične radionice usmjerene na promicanje najboljih praksi iz područja poslovne analize. Teme pokrivaju širok spektar aktivnosti poslovne analize, od početnih do naprednih. 

Edukacije za vaše djelatnike iz područja poslovne analize, prilagođene vašim poslovnim potrebama.

 • Animated Figure

Savjetovanje

SVG Icon

Pomažemo tvrtkama da uspostave najbolje prakse poslovne analize.

Bilo da tek uspostavljate poslovnu analizu unutar svoje tvrtke ili želite unaprijediti postojeće procese i definirati standarde poslovne analize, možemo vam pomoći u tom procesu.

Neke od usluga koje nudimo:

 • Analiza i procjena kvalitete postojećih praksi poslovne analize te davanje preporuka za poboljšanje
 • Uspostavljanje aktivnosti i standarda poslovne analize unutar tvrtke
 • Uspostavljanje centra kompetencija/izvrsnosti za poslovnu analizu
 • Izrada predložaka dokumentacije poslovne analize
 • Verifikacija funkcionalnih specifikacija i ostale korisničke dokumentacije sukladno preporučenim praksama te davanje prijedloga za poboljšanje
 • Definiranje opisa radnog mjesta poslovnog analitičara i potrebnih kompetencija ovisno o iskustvu
 • Izrada testova za testiranje kandidata za radno mjesto poslovnog analitičara te evaluacija rješenja

Planiranje i organizacija aktivnosti poslovne analize na projektima.

Neke od usluga koje nudimo:

 • Definiranje pristupa za aktivnosti poslovne analize
 • Definiranje potrebne dokumentacije
 • Izrada planova aktivnosti poslovne analize
 • Vođenje i usmjeravanje aktivnosti poslovne analize
 • Koordinacija rada poslovnih analitičara na projektu
 • Identifikacija i upravljanje poslovnim rizicima
 • Davanje preporuka za odabir prikladne razvojne metodologije
 • Definiranje zahtjeva budućeg rješenja za potrebe natječajne dokumentacije
 • Evaluacija potencijalnih rješenja s obzirom na poslovne potrebe i davanje preporuka

Program mentoriranja za početnike, ali i profesionalce u poslovnoj analizi. Plan mentoriranja i njegovo trajanje se kreira za svaku osobu individualno.

 • Animated Figure

Poslovna analiza

SVG Icon

Pružamo usluge poslovne analize za vaše poslovne potrebe.

Aktivnosti poslovne analize koje uključuju:

 • Identifikaciju ključnih dionika
 • Prikupljanje korisničkih zahtjeva
 • Analizu poslovnih potreba
 • Analizu trenutnog stanja
 • Definiranje budućeg stanja
 • Definiranje potencijalnih rješenja
 • Održavanje radionica s dionicima te ostale potrebne aktivnosti

Izrada dokumentacije poslovne analize, dijagrama, modela i prototipa ovisno o poslovnim potrebama:

 • Izrada funkcionalnih specifikacija
 • Izrada dijagrama i modela opsega, procesa, podataka i pravila
 • Izrada skica ekrana i prototipa
 • Izrada ostale korisničke dokumentacije (korisničke upute, zapisnici, primopredajna dokumentacija, testne skripte i sl.)

Aktivnosti poslovne analize tijekom faze implementacije rješenja:

 • Priprema stavki za razvojni tim sukladno razvojnoj metodologiji
 • Definiranje prioriteta razvoja stavki
 • Validacija implementiranog rješenja
 • Koordinacija korisničkog testiranja
 • Koordinacija isporuke rješenja
 • Održavanje edukacija korisnika te ostale potrebne aktivnosti

Pomažemo osigurati izvrsnost u poslovnoj analizi

Želja nam je svima koji se bave ili se tek upoznaju s poslovnom analizom pružiti najbolje edukacije i savjetovanje kako bi unaprijedili svoje vještine i znanja, kao i aktivnosti poslovne analize.